This is a free Purot.net wiki

Sosiaalinen media opetuksessa

Mitä on sosiaalinen media?

Tekniikan sanastokeskuksen mukaan tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja
käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. 

Mitä tarkoittaa Web 2.0?

Tekniikan sanastokeskuksen mukaan internetin hyödyntämisessä käytettävien, sosiaalisen median mahdollistavien tietoteknisten ratkaisujen
kokonaisuus.
 

 

Eksyksissä?

Käsitekartta

Esitys

Liitetiedostot

Discuss & brainstorm